Soovituslik suhteline õhuniiskus siseruumides

  Töö raskus

  Õhu liikumise kiirus, m/s

  Suhteline õhuniiskus

  Kerge töö

  Alla 0,15

  20-50 %

  Keskmiselt raske töö

  0,2-0,5

  20-50 %

  Raske töö

  0,3-0,7

  20-50 %

  Väga raske töö

  0,4-1,0

  20-50 %

 

TTÜ Ergonoomika professori Ülo Kristjuhani raamatus „Kaasaegse ergonoomika alused“ (TTÜ, 2000) on peatükis „Töökoha mikrokliima“, kirjutatud järgnevalt:

„ Optimaalne õhuniiskus on 40-60 %. Ohtlik on tervisele esmajoones kõrge, üle 70%, õhuniiskus. See tugevdab nii liialt kõrge kui madala õhutemperatuuri ebasoodsat mõju. Õhuniiskus alla 30% põhjustab halba enesetunnet - nina ja silma limaskesta ärritust. Siiski on oht üldiselt väiksem kui kõrge õhuniiskuse puhul. (Kristjuhan 2000)

Ameerika haiglate operatsiooniruumides langetati minimaalse suhtelise õhuniiskuse taset 30%-lt 20%-ni. Lisaks kulude kokkuhoiule on põhjuseks ka operatsiooniruumides valitsev puhtus ja praktiliselt tolmuvabast keskkonnast tingitud väiksem ärritus nahale ja limaskestadele (nina, suu, silmad).

Euroopa Liidu erinevate spetsialistide hinnangul on ruumide suhtelise õhuniiskuse miiniumtase vahemikus 25-35%.

Kuivast õhust tingitud ärrituse intensiivus sõltub õhus lendleva tolmu hulgast. Seetõttu  on tolmusemates ruumides (magamistoad; vaipkatte ja rohke tehnikaga kontorid) ärritusvaba suhtelise õhuniiskuse miinimumtase kõrgem (min suhteline niiskus 30%-35%) kui tolmuvabamates ruumides ( vähem tekstiile ja tehnikat) , kus minimaalne suhteline õhuniiskus võib olla  20%-25%.     

Liiga kuivast õhust tingitud limaskestade ja naha kuivamine võib väljenduda järgmiselt:

  • Kuiv köha (mis ruumist lahkudes lõpeb)
  • Kuivanud ja valulikud ninasõõrmed
  • Ebamugavustunne silmades (silmade kuivamine)
  • Kuivanud huuled (vajavad pidevat niisutamist) ja kuivav nahk (näit. käed)