Täiendav info

Õhu niisutamine ja selle vajalikkus

Hingame päevas umbes 20 000 korda ja tarbime ca 12 000 liitrit õhku. Õhukvaliteedil on seetõttu otsene mõju nii meie enesetundele kui töövõimele.

Õhuniisutite eesmärk on hoida ruumides olevat õhuniiskust optimaalsel tasemel (talvel 30%-45%).

Sobiliku õhuniiskusega kaasnevad järgmised eelised:

  • Nina, silmad ja nahk ei tundu kuivad (seetõttu on kodus ja kontoris mugavam viibida).
  • Haigestumise oht on väiksem (gripi viirus püsib sobiliku niiskustasmega ruumides nakkusohtlikuna lühemat aega).
  • Uni on rahulikum.
  • Enesetunne ja keskendumisvõime on parem.
  • Tolmu  lendlemine niiskemas õhus väheneb (tolmu suhtes  tundlikud inimesed saavad paremini hingata).
  • Mööbel, puitpõrandad ja maalid on kaitstud deformatsioonide ja pragude eest.

Õhk muutub kuivaks enamasti talvisel kütteperioodil. Siseruumide õhuniiskus langeb külmemate ilmadega sageli alla 30%.  Akna avamine siis ei aita, vaid mõjub isegi vastupidiselt. Põhjus on selles, et külm õhk suudab kondenseerumata kujul hoida endas vähem niiskust kui soe õhk.

0-kraadisel temperatuuril võib kuupmeeter õhku sisaldada  4grammi veeauru.  20-kraadine õhk võib kuupmeetris õhus sisaldada 20grammi veeauru.

Kui välisõhus on 0-kraadise temperatuuriga suhteline õhuniiskus 69%, siis 20-kraadise temperatuuriga sisetingimustes sama õhu suhteline õhuniiskus  18%. (vt. allolev joonis).

Niiskuse puudujääki saab ruumis kompenseerida aurustunud vee lisamisega.

Arstide poolt soovitatud suhtelise õhuniiskuse miinumumtase sõltub ka õhus lendleva tolmu hulgast. Kui tolmu on vähem, võib õhuniiskus olla väiksem. Ruumi niiskuse miinimumvahemik on soovituslikult 20%-35%.

Suhtelise õhuniiskuse ideaalne tase on soojemal ajal vahemikus 40% - 60%. Talvel tekib sama õhuniiskuse korral jahedatele akendele kondensaat (aknad nö higistavad). Seetõttu on talvine õhuniiskus soovitatav vahemikus 30-45%.    

 

Sotsiaalministeerimumi poolt 12.okt.2009  väljaantud Töökeskkonna Käsiraamatus on lk. 152 pealkirja all Nõuded - soojuslik (termiline) töökeskkond, lisatud tabel, milles soovituslik õhuniiskuse vahemik on 20-50%.

 

Soovituslik suhteline õhuniiskus siseruumides

  Töö raskus

  Õhu liikumise kiirus, m/s

  Suhteline õhuniiskus

  Kerge töö

  Alla 0,15

  20-50 %

  Keskmiselt raske töö

  0,2-0,5

  20-50 %

  Raske töö

  0,3-0,7

  20-50 %

  Väga raske töö

  0,4-1,0

  20-50 %

 

TTÜ Ergonoomika professori Ülo Kristjuhani raamatus „Kaasaegse ergonoomika alused“ (TTÜ, 2000) on peatükis „Töökoha mikrokliima“, kirjutatud järgnevalt:

„ Optimaalne õhuniiskus on 40-60 %. Ohtlik on tervisele esmajoones kõrge, üle 70%, õhuniiskus. See tugevdab nii liialt kõrge kui madala õhutemperatuuri ebasoodsat mõju. Õhuniiskus alla 30% põhjustab halba enesetunnet - nina ja silma limaskesta ärritust. Siiski on oht üldiselt väiksem kui kõrge õhuniiskuse puhul. (Kristjuhan 2000)

Ameerika haiglate operatsiooniruumides langetati minimaalse suhtelise õhuniiskuse taset 30%-lt 20%-ni. Lisaks kulude kokkuhoiule on põhjuseks ka operatsiooniruumides valitsev puhtus ja praktiliselt tolmuvabast keskkonnast tingitud väiksem ärritus nahale ja limaskestadele (nina, suu, silmad).

Euroopa Liidu erinevate spetsialistide hinnangul on ruumide suhtelise õhuniiskuse miiniumtase vahemikus 25-35%.

Kuivast õhust tingitud ärrituse intensiivus sõltub õhus lendleva tolmu hulgast. Seetõttu  on tolmusemates ruumides (magamistoad; vaipkatte ja rohke tehnikaga kontorid) ärritusvaba suhtelise õhuniiskuse miinimumtase kõrgem (min suhteline niiskus 30%-35%) kui tolmuvabamates ruumides ( vähem tekstiile ja tehnikat) , kus minimaalne suhteline õhuniiskus võib olla  20%-25%.     

Liiga kuivast õhust tingitud limaskestade ja naha kuivamine võib väljenduda järgmiselt:

  • Kuiv köha (mis ruumist lahkudes lõpeb)
  • Kuivanud ja valulikud ninasõõrmed
  • Ebamugavustunne silmades (silmade kuivamine)
  • Kuivanud huuled (vajavad pidevat niisutamist) ja kuivav nahk (näit. käed)

 

 

 

  

 

Soojuskiirgurite kordumakippuvad küsimused

Kordumakippuvad küsimused soojuskiirgurite kohta.


1. Kui suur on soojuselemendi tööressurss?
Soojuselemendi tööressurss on  6000 - 12000 tundi katkematut töötamist.

2. Millisest materjalist on valmistatud soojuskiirgurite peegelduselement?
Alumiiniumsulamist.

3. Kas mikrolaineahju kiirgus erineb infrapuna soojendite kiirgusest?
Jah, infrapunakiirgus on soojuskiirgus -- mikrolained ja infrapunakiirgus on erinevatel sagedustel.

 

Kasutustingimused

1. Mis juhtub siis, kui soojuskiirguri kütteelemendile satub vett?
Vesi aurustub.

2. Kas soojuskiirgureid on võimalik kasutada tööstuslikel eesmärkidel?
Jah. Täpsema info jaoks võtke ühendust Airvitamin Grupp OÜ või kiirgurite edasimüüjatega.

3. Milline kiirgur sobib rõdu soojendamiseks?
Välistingimustes on oluline kui kaugele on kiirgur (va kuppelkiirgur) paigaldatud inimestest. Soovitame paigaldada 1kW kiirguri (va kuppelkiirguri) kuni 1m kaugusele. Reguleeritava võimsusega (1.0 - 2.5kW) kiirguri võiks paigaldada inimestest 1,0m kuni 2,5m (max) kaugusele.

4. Kuidas toimub soojuskiirgurite paigaldamine?
 Soojuskiirgureid võib paigaldada seintele, lakke või teleskoopjalale. Samuti võib kiirgureid riputada. 

5. Milline peab olema soojuskiirgurite minimaalne kaugus inimestest?
Sõltuvalt kasutatavast võimsusest, kiirguri tüübist ja ümbritsevast temperatuurist -- kuppelkiirguritel alates 0,5m.

6. Millisele kõrgusele-kaugusele inimestest sobib soojuskiirgurit paigaldada?
Kiirguri võimsusest sõltuvalt 1 - 2,5meetrit välistingimustes ja 2-4 meetrit sisetingmustes.

7. Mis toimub siis kui kinnitada soojuskiirgur tapeediga, plastmassiga või puiduga kaetud seinale?
Kuna kiirguri korpuse temperatuur on ca 70 kraadi ning kiirguri ja seina vaheline kaugus on 14cm või rohkem, siis oma korpuse soojusega kiirgurid kinnituspinna materjale ei kahjusta. Oluline on, et kiirgurist eestpoolt peegelduv soojus ei oleks suunatud lähedal olevate (alla 1m) kuumustundlike materjalide poole. 

8. Kas soojuskiirguriga võib soojendada välikäimlat?
 Võib küll. Soovitatav on kasutada kõige väiksema võimsusega kiirgureid - (1000-1500W).

9. Kas soojuskiirgureid võib kasutada niisketes ruumides/pesulates?
Jah, võib. Soojuskiirgurid kütteelemendile vee pritsimist ei karda.

10. Kas soojuskiirgureid võib kasutada lastetubades?
Jah, sest soojuskiirgurite terviseohutust kinnitab nende kasutamine nii sünnitusmajades kui lasteaedades. Klaaselementidega soojuskiirgurid ei põleta hapnikku, vaid vähendavad niiskust ning hävitavad haigusttekitavaid mikroobe.

11. Kas soojuskiirgurit võib kasutada korteri remontimiseks?
Jah, soojuskiirgurid aitavad kiirendada krohvitud seina, valatud põranda ja värvitud pindade kuivamist.

12. Kas soojuskiirgureid võib kasutada autovärvi kuivatamiseks?
Jah, soojuskiirguri ja kuivatatava värvikihi vaheline kaugus peab olema vähemalt 80cm.

13. Kas kiirgurit võib sisse lülitada taimeri abil (et tagada korteri soojendamine inimeste eemalolekul)?
Jah. Selleks võib kasutada tavalist olmetaimerit.

14. Kui soojuskiirguri koduseks kasutamiseks läheb vaja pikendusjuhet, siis milline on pikendusjuhtme maksimaalne lubatud pikkus ja juhtme soovituslik ristlõige?
Pikendusjuhtme pikkus sõltub ristlõikest ja kasutatava(te) soojuskiirguri(te) võimusest. Pikendusjuhtme min ristlõige on 1,5mm2. Soovitame kasutada 2,5mm2 ristlõikega pikendusjuhet.

15. Mis juhtub kui soojuskiirgurile satuvad papliebemed, ämblikuvõrk, tolmuosakesed jms.?
Sel juhul tuleb seade välja lülitada, oodata, kuni see jahtub ning kaitsevõre eemaldamise järel reflektor puhastada.

16. Kas paberileht võib põlema süttida, kui see on soojuskiirgurile lähemal kui 5 cm?
Võib küll. Kergestisüttivate materjalide ja esemete kaugus soojuskiirgurist on 1m.

17. Kui kiirelt võib soojuskiirgur selle töövõimsusele ette nähtud pinna soojaks kütta (1kW=10m2)?
See sõltub ruumi soojustusest, kõrgusest ja algtemperatuurist. Kiirguri lähedal võib mugava temperatuuri saavutada ka natuke peale sisselülitamist (ca 30 sekundiga).

18. Kas soojuskiirgurit võib kasutada verandal/terrassil?
Võib küll. Soojuskiirgurid on kõige efektiivsemateks ja ökonoomsemateks vahenditeks just lahtiste ja poollahtiste ruumide (koht)soojendamisel.

19. Kas soojuskiirgureid võib kasutada ruumides, kus on palju tolmu?
Võib küll. Soojuskiirgurid, erinevalt tavapärastest radiaatoritest/puhuritest, ei tekita külma ja sooja õhu ringlemist ning seetõttu ei soodusta ka tolmuosakeste lendlemist. Samas tuleb kütteelemendi toru ning reflektorit tolmust siiski regulaarselt puhastada.

20. Kas soojuskiirgurit võib paigaldada autobussi salongi või veoauto kasti?
Jah, võib kui on tagatud ettenähtud elektritoide, järgitud soovitatavat paigalduskaugust inimestest ning ainult parkimise ajal (mitte liikuvas sõidukis).

21. Kus võib soojuskiirgurit kasutada?
Korteris, suvilas, oma töökohas, tööstuslikes tingimustes, garaažis, lahtistel ja poollahtistel pindadel jms.

22. Kui suur on tõenäosus, et soojuskiirgur rikneb tänu elektrivõrgu pinge kõikumisele?
Elektrivõrgu pinge kõikumiste tõttu soojuskiirgurid rikki ei lähe. Samas pole soovitav kiirgureid taolistes tingimustes pikaajaliselt kasutada.

23. Millist voolutugevust peab arvestama kaitsme valikul, et soojuskiirguri töötamisel elekter välja ei lülituks?
16A automaatkaitse tagab kuin 3,5kW võimsusega kiirgurite kasutamise.

24. Kas soojuskiirgurit võib sisselülitatuna teisaldada?
Ei, see ei ole soovitatav.

25. Kas soojuskiirgureid võib kasutada miinustemperatuuridel?
Jah, võib küll. Kohene tuntav soojus (ca + 10 kraadine pindade temperatuuritõus) saavutatakse soojuskiirguritega ca 1m (1kw võimsus) kuni 3m (3kw võimsus) kaugusel ning temperatuuridel +5 kuni +10 kraadi C. 0-kraadil ja madalamatel temperatuuridel annavad kiirgurid lähedale paigutatuna kohese soojatunde kas jalgadele või kätele, kuid ühe kiirguri soojus ei kata enamasti kogu keha.   

26. Kas sisse- ja väljalülituste sagedus mõjutab soojuselemendi tööressurssi?
Ei mõjuta.

 

Garantii

1. Soojuskiirgurite garantiiaeg:
Seadmetel on 1 kuni 2-aastane garantiiaeg.

2. Kus osutatakse soojuskiirguritele garantiiteenust?
Kodulehel viidatud kontaktaadressil.

3. Kuidas peab ostmine olema vormistatud, et teeninduskeskuses ei tekiks garantiiremondiga probleeme?
Alles tuleb jätta arve, kus on peal ostukuupäev ning müüja allkiri.

4. Kui palju maksab kütteelement?
Küsige varuosade hindu meie hoolduse kontaktaadressilt.  

5. Kas soojuskiirgurite jaoks on müügil varuosasid?
Soojuskiirgurite remonti on iseseisvalt keelatud teostada, kuna sel juhul kaotab garantii kehtivuse. Kõiki remonditeenuseid teostatakse teeninduskeskuses.

 

Tööpõhimõtted

1. Kas on võimalik soojendada vaid ühte ruumi osa, mitte kogu ruumi?

Jah, soojuskiirgurid tagavad väga hea lokaalse soojenduse. Seepärast on soojuskiirgurid suurtes või jahedates ruumides üksikute pindade/tsoonide soojendamisel pea asendamatud.

2. Milline on soojuskiirguri tööpõhimõte?

Soojuskiirgurid soojendavad infrapunakiirgusega (soojuskiirgusega), nagu päike. Seetõttu erinevad soojuskiirgurid tavapärastest konvektorsoojenditest, mis soojendavad eelkõige õhku (ning soojenenud õhk soojendab ruume).

3. Mida soojuskiirgur rohkem soojendab, kas inimese keha või esemeid?

Kõik sõltub eseme soojusjuhtivusest. Reeglina omab inimese keha suuremat soojusjuhtivust, seepärast soojeneb rohkem ja kiiremini. Samuti soojenevad tumedad pinnad kiiremini (sarnaselt päikese soojusega).

 

Tervishoid

1. Kas soojuskiirguri kasutamine on tervisele kahjulik?
Soojuskiirgur on tervisele õigel kaugusel kasutamisel ohutu (lähedalt liiga kuum). Soojuskiirguri soojus soojendab keha sarnaselt päiksese soojusele -- sellest võib olla abi radikuliidi, põskkoopapõletiku või ägeda hingamisteede haiguse ravimisel.

2. Kas soojuskiirgurite all võib päevitada?
Võib, aga päevitust ei teki, sest soojuskiirgurite spekter ei sisalda ultraviolettkiiri.

3. Olen astmahaige ega või viibida ruumides, kus töötavad elektrisoojendid. Kas soojuskiirgurid soojendavad samamoodi?
Soojuskiirgurid erinevad tavapärastest soojenditest, kuna ei tekita ruumis õhuvooge. Samuti ei ole küttekehade metall otseses kokkupuutes õhuga ning seepärast ei toimu hapniku põlemist. Kvaliteetne õhukoostis on oluline just astmahaigetele ning allergiat omavatele inimestele.

 

 

Airvitamin © Kõik õigused kaitstud 2013.